Thursday, 5 October 2017


7 p.m.
Studio Słodownia +3
Sławek Krawczyński, Anna Godowska, "Bataille and the Dawn of New Days"Saturday, 7 October 2017


7 p.m.
Studio Słodownia +3
Renata Piotrowska-Auffret, "Death: Exercises and Variations"


9 p.m.
Aula Artis
Katarzyna Chmielewska/ Dada von Bzdülöw Theatre, "Why Don't You Like Sadness"Sunday, 8 October 2017


7 p.m.
Studio Słodownia +3
Karol Tymiński, "This Is a Musical"


9 p.m.
Aula Artis
Lublin Dance Theatre, "Stalking Paradise"
Venues:
Studio Słodownia +3, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań
Aula Artis, ul. gen Kutrzeby 10, Poznań

print