Anna Królica - miniatura

Anna Królica

Kuratorka, krytyczka oraz historyczka tańca. Ukończyła teatrologię oraz rusycystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie kuratorka Maszyny choreograficznej w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”. Pracuje również jako programatorka (obok Karoliny Garbacik, Joanny Chitruszko) Festiwalu „Kalejdoskop” w Białymstoku. Współpracuje ze Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, prowadząc tam cykliczną Scenę Tańca Współczesnego. Do jej ważniejszych projektów kuratorskich należą: Z perspektywy żaby (2015) oraz Archiwum ciała (2013) zrealizowane w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu oraz Goodbye Superman (wraz z Pawłem Łyskawą i Erykiem Makohonem, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków 2015) i Portrety. Kobiety w polskiej choreografii" (Staromiejskie Centrum Kultury, Kraków 2014).

Autorka książek: Pokolenie solo (Kraków, 2013), cyklu wywiadów stworzonych w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku oraz Sztuki do odkrycia. Szkice o polskim tańcu (Tarnów, 2011), pierwszej książki o najnowszej historii tańca współczesnego w Polsce. Jest autorką licznych tekstów wydanej przez Agorę kolekcji DVD Balet i taniec oraz współpracowała z „Dwutygodnikiem.com”, „Teatrem”, „Didaskaliami”, „Kontekstami”. W latach 2006-2010 prowadziła opiniotwórczy portal o tańcu współczesnym www.nowytaniec.pl.

Była wcześniej członkinią Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca w latach 2008 i 2012 oraz przewodniczącą Rady Programowej ds. Tańca Instytutu Muzyki i Tańca w latach 2011-2013. W 2011 roku sprawowała funkcję koordynatorki ds. merytorycznych I Kongresu Tańca w Warszawie. W latach 2008-2015 prowadziła autorskie zajęcia o tańcu teatralnym na Uniwersytecie Jagiellońskim – w Instytucie Kultury Współczesnej i w Katedrze Performatyki. Obecnie przygotowuje doktorat na temat pamięci i ciała w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora i Tanztheater Wuppertal Piny Bausch.

powrót drukuj