Anna Haracz "Przenikanie"

fot. Maciej Zakrzewski/ Andrzej Hajdasz

premiera: 15 listopad 2015, Gdański Teatr Szekspirowski

pomysł i wykonanie: Anna Haracz, Iwona Olszowska
reżyseria: Anna Haracz, Iwona Olszowska
struktura choreograficzna: Iwona Olszowska
taniec i improwizacja: Anna Haracz, Iwona Olszowska
muzyka: Marcin Janus, przy współudziale Anny Haracz, Iwony Olszowskiej
kostiumy: Anna Haracz, Iwona Olszowska
oprawa wizualna: Natalia Osuch
reżyseria obrazu, dźwięku i tańca: Anna Haracz, Iwona Olszowska
reżyseria światła: Anna Haracz, Iwona Olszowska
producent: Maria Muskat, DITTA (Dance Is In The Air)

Spektakl Przenikanie stanowi taneczno-wizualno-dźwiękowe przenikanie się światów w poszukiwaniu harmonii i homeostazy. Przenikanie odbywa się poprzez obrazy, nastrój, zmysły i cielesność. Muzyka (elektroniczna i wykonywana na żywo) przenikać się będzie na zasadzie synestezji z obrazem wizualnym. Ciała tancerek na wzór mimetyzmu upodabniać się będą do wykreowanego obrazu wideo, będą też prowadzić dialog ze sobą nawzajem oraz skomponowaną muzyką.

Drzewa wrastają w beton, ciało akceptuje implanty, umysł ulega rzeczywistości wirtualnej. Konkret jest abstraktem, a chaos spokojem. Las i drzewa stają się miejscem przenikania ścieżek, rytuałów, pragnień, nadmiaru. Nadmiaru myśli, przedmiotów, zadań, informacji.

„Przenikanie” to poetycka opowieść o strategii, jaką przyjmują ludzie, zwierzęta, rośliny, by przetrwać. PRZENIKANIE to nasza wspólna strategia.

powrót drukuj